A háromágú tölgyfa tündére (meseelemzés)

Az alább következő meseelemzés a mese rendkívül gazdag mivolta ellenére nem törekszik teljességre, hanem az általunk legfontosabbnak tartott mély rétegre a gnosztikus -transzfigurista üzenetre próbál összpontosítani. Biztosak vagyunk abban, hogy több értelmezés, és értelmezhető sík, keret található a mesében. Számunkra azonban az a legfontosabb, hogy mindenki által átélhetően, és mindennemű előképzettségtől (pl.: asztrológiai) mentesen, pusztán a gnosztikus értelemben vett megkülönböztető képesség és intuíció révén kíséreljünk meg behatolni a mese világába. Időnként, ahol ez szükséges a magyar hagyomány lesz a segítségünkre.

(tovább…)

Az Örök Világosság tükröződése a magyar népmesékben

A földi élethullámban az ember a legcsodálatosabb teremtmény. A biológiai természetrendbe beilleszkedve, alkotó, kommunikáló, gondolkodó, lelkesített, pólyába tekert isteni lény, akinek megadatott az isteni világba való visszatérés lehetősége.

Ez az isteni kegyelem, a lélekmegmentési terv a lélek anyagba süllyedésének kozmikus balesete óta létezik. Az emberiség történetében sokszor találkozunk különböző tanítókkal, isteni küldöttekkel, akik tiszta életvitelükkel, teljesen más gondolkodásmódjukkal rámutatnak az önzetlen, az egész világot átölelő, abszolút szeretetre.

(tovább…)

Világszép Nádszálkisasszony fénykincsei

Az emberiség egyetemes kultúrájában olyan kozmológiai információkat találhatunk, amelyek látszólag, különböznek egymástól, azonban sok hasonló vonást fedezhetünk fel bennük, mintha egy ugyanazon tőről fakadnának.

A mese a lélekfejlődés természetes közege. A magyar népmesék világa őseink bölcsességének tárháza. Sokrétű tanításuk nemcsak a gyermeki személyiségfejlődéshez, hanem a felnőtt, földi ember spirituális felemelkedéséhez, valamint a lélekmegszabadítás belső küzdelmeihez is utat mutat.

Jelképrendszere a mai napig szinte sértetlen maradt a történelem viharaiban, s így bölcsessége most is aktuális iránymutatásul szolgálhat az emberiségnek, mert tanítása ma is érthető az igazságkereső ember számára.

Sziporkázó ötletességével, egyszerű, ám egyetemes mondanivalójával sok gnosztikus isteni üzenetet hordozott és mentett át az évszázadok során. Ezek az igazságok napjainkban egyre becsesebbé válnak. Mindezekre gondolva szeretnénk közelebb kerülni a magyar népmesék szellemiségéhez.

Kezdjük hát mindezt Benedek Elek „Világszép Nádszál kisasszony” című meséjének történetével.

(tovább…)

A Világszép Nádszálkisasszony meséjének üzenete

„Miért beszélsz nekik példázatokban?”

„Miért beszélsz nekik példázatokban?” – kérdezték Tőle a tanítványai.

Ő pedig ezt válaszolta: „Mert ők is az enyéim, és minden gyermekemhez az ő saját nyelvén szólok, hogy idegennek ne gondoljanak. Hogy megtudják, érezzék: valóban enyéim ők, ugyanúgy, ahogyan ti is azok vagytok. Hogy mindenek megtudják ezen a világon: hozzám tartoznak. S hogy ezt megértsék: az ő nyelvükön kell szólnom hozzájuk. Kihez-kihez a sajátján.” Ezt felelte az Istentől küldött Fiú.

„Ember, ismerd meg magad!”

A magyar tündérmesén keresztül az Igazság Napjának, a Világ Világosságának hangja szól hozzánk. Ezért e mesék egy meghatározott embercsoportnak ezt a világosságerőt tartósan a rendelkezésére bocsátják.

 A magyar népmesék máig csorbítatlan fényben tükrözik az egyetemes Világosság hatalmát, és tanúskodnak hívó szaváról, melyet a hős, a mese központi alakja születésétől fogva hall, és útja az erre a hívásra adott személyes válasza. Ezek a történetek ezt a követendő példát mutatják fel minden hallgatójuknak.

(tovább…)

Az árja korszak és a kozmikus felejtés

Az emberiséget mindig foglalkoztatták a múlt és a jövő eseményei, a szellemi világgal való kapcsolat, a vallás, a gyógyítás, a természeti erők legyőzésének lehetőségei, a csillagok világa, az összefüggések létünk eredetével kapcsolatban, honnan jöttünk és hová tartunk, mi lesz velünk a halálunk után?

Világunk változásai minden szinten felgyorsultak. Ezeréves állítások dőlnek meg, a kutatási eredmények újabb és újabb állításokat tesznek, majd azok is megdőlnek. Ez igaz a történelemre is, hiszen a történeteket általában a különböző csaták győztesei íratták meg és sok esetben ősi népek tűntek el a süllyesztőben, vagy látszólag írásos múlt nélkül maradtak.

(tovább…)

Van-e élet a földön kívül?

A válasz egyszerű, igen! Az élethullámok milliárdjai találhatók az univerzumban. Miért nem tudunk többet róluk? Az oka az emberek gondolkodásmódjában keresendő.

A hírekben gyakran hallhatjuk, hogy ilyen és ilyen űrszonda a naprendszer valamelyik bolygóján az élet feltételeit keresi. Ez még talán rendben is lehetne, ha az életről alkotott elképzeléseink nem korlátozódnának a Föld felszínén található vegetációra.

A földi és egocentrikus gondolkodásunkkal kizárólag az általunk ismert élet- megnyilvánulásokat keressük. A teremtés bősége határtalan, csak vegyük szemügyre a Föld élővilágának sokszínűségét, gazdagságát és az embert, mint a legfejlettebb képviselőjét.

(tovább…)